Vykoupení vs Spása
 

Rozdíl mezi vykoupením a spasením lze lépe vysvětlit v kontextu křesťanství, protože vykoupení a spasení jsou dvě víry v náboženství křesťanství. I když jsou obě činnosti Boží, existuje určitý rozdíl ve způsobu, jakým by je měli křesťané vnímat. Existuje také několik způsobů, jak se podívat na každý termín. Protože oba odkazují na záchranu lidí před hříchem, rozlišuje se jeden termín od druhého tím, jak se toto spasení provádí. Výsledkem je rozdíl mezi těmito dvěma koncepty a člověk musí pochopit tento rozdíl, vědět více o dogmatech křesťanství. Tento článek dělá diskusi o rozdílu mezi vykoupením a spasením jeho cílem.

Co je vykoupení?

Podle anglického slovníku Oxford znamená vykoupení „akce spasení nebo spasení před hříchem, chybou nebo zlem“. Vykoupení přímo pramení z Všemohoucího. Jinými slovy lze říci, že Bůh má při vykoupení větší roli než při spasení. Předpokládá se, že k vykoupení došlo pouze jednou v historii, a to i během Exodu z Egypta. V tomto případě je zajímavé poznamenat, že vykoupení nebylo provedeno andělem nebo poslem Všemohoucího, ale samotným Všemohoucím.

Existuje další přesvědčení o vykoupení. Teologové v tom říkají, že slovo vykoupení se používá, když bereme celou lidskou rasu. Pro ilustraci skutečnosti říkají, že když Kristus dal svůj život, aby zachránil celé lidstvo před trestem, tento incident se nazývá vykoupení. Je to proto, že Kristus vykoupil celou lidskou rasu.

Rozdíl mezi vykoupením a spásou

Co je spása?

Podle anglického slovníku Oxford znamená spasení „osvobození od hříchu a jeho důsledky, o kterém věří křesťané, že je vyvoláno vírou v Krista“. Poté je opět zaslána spása lidem nebo praktikujícím křesťanům zasláním poslů. Dá se říci, že posel přebírá odpovědnost za hláskování spásy. Kristus byl Boží posel. To je opět Bůh, kdo dává sílu poslovi doručovat spásu lidem. Proto má posel používat sílu, kterou mu dal Všemohoucí, aby zachránil lidi před obtížemi v době potřeby. Navíc se předpokládá, že ke spáse došlo v historii mnohokrát. Znamená to pouze, že Všemohoucí několikrát poslal posly nebo anděly, aby vysvobodili spasení. Je zajímavé zjistit, že slovo spasení je občas nahrazeno i řadou dalších slov, jako jsou zázraky, zázraky a podobně. Koncept spasení připravuje cestu pro víru, že zázraky se dějí požehnáním a laskavostí Všemohoucího. Praxe poděkování Všemohoucímu a poslům za činy vykoupení a spásy je praxe.

Pak existuje další přesvědčení o spasení. Lidé věří, že když použijeme spasení světa, znamená to spasení jednotlivce. Podle toho Kristus zachránil každého z nás. To je spasení.

Jaký je rozdíl mezi vykoupením a spasením?

• Vykoupení i spasení se vztahují na spasení lidí před hříchem.

• Bůh je více zapojen do vykoupení než do spásy. To je velký rozdíl mezi vykoupením a spasením.

• Zatímco Bůh vezme otěže za vykoupení, lidem je prostřednictvím spasitelů dána spása.

• Při vykoupení je Bůh zapojen přímo, zatímco ve spasení je Bůh zapojen nepřímo.

• Existuje také přesvědčení, že vykoupení se týká spoření lidstva jako celku a spasení se týká spoření každého jednotlivce před trestem smrti.

Obrázky se svolením:


  1. Kristus na kříži přes Wikicommons (Public Domain)