Perfektní soutěž vs monopolistická soutěž

Dokonalá i monopolní konkurence jsou obě formy tržních situací, které popisují úroveň konkurence v rámci struktury trhu. Dokonalá konkurence a monopolistická konkurence se navzájem liší tím, že popisují zcela odlišné tržní scénáře, které zahrnují rozdíly v cenách, úrovních konkurence, počtu účastníků trhu a typech prodaného zboží. Článek uvádí jasný přehled toho, co každý typ hospodářské soutěže znamená pro účastníky trhu a spotřebitele, a ukazuje jejich odlišné rozdíly.

Co je Perfect Competition?

Trh s dokonalou konkurencí je místem, kde existuje velké množství kupujících a prodejců, kteří kupují a prodávají stejný produkt. Jelikož je produkt ve všech svých vlastnostech identický, cena účtovaná všemi prodejci je jednotná cena. Ekonomická teorie popisuje účastníky trhu na dokonalém konkurenčním trhu, protože nejsou sami o sobě dostatečně velcí, aby se mohli stát lídrem trhu nebo stanovovat ceny. Vzhledem k tomu, že prodávané výrobky a stanovené ceny jsou totožné, neexistují překážky pro vstup nebo výstup na tomto trhu.

Existence takových dokonalých trhů je v reálném světě poměrně vzácná a dokonale konkurenční trh je formací ekonomické teorie, která pomáhá lépe porozumět jiným formám tržní konkurence, jako jsou monopolistické a oligopolistické.

Co je monopolní soutěž?

Monopolistický trh je takový, kde je velké množství kupujících, ale jen velmi málo prodejců. Hráči na těchto typech trhů prodávají zboží, které se navzájem liší, a proto jsou schopni účtovat různé ceny v závislosti na hodnotě produktu, který je nabízen na trhu. V monopolní konkurenční situaci, protože existuje jen několik prodejců, ovládá trh jeden větší prodejce, a proto má kontrolu nad cenami, kvalitou a vlastnostmi produktu. O takovém monopolu se však tvrdí, že bude existovat pouze v krátkodobém horizontu, protože taková tržní síla z dlouhodobého hlediska mizí, když na trh vstupují nové firmy, což vytváří potřebu levnějších produktů.

Jaký je rozdíl mezi perfektní konkurencí a monopolistickou konkurencí?

Perfektní a monopolní konkurenční trhy mají podobné cíle obchodování, které maximalizují ziskovost a vyhýbají se ztrátám. Dynamika trhu mezi těmito dvěma formami trhů je však zcela odlišná. Monopolistická konkurence popisuje nedokonalou strukturu trhu, která je zcela v protikladu k dokonalé konkurenci. Dokonalá konkurence vysvětluje ekonomickou teorii trhu, která ve skutečnosti neexistuje.

Souhrn:

Perfektní soutěž vs monopolistická soutěž


  • Dokonalá i monopolní konkurence jsou obě formy tržních situací, které popisují úroveň konkurence v rámci struktury trhu.

  • Trh s dokonalou konkurencí je místem, kde existuje velké množství kupujících a prodejců, kteří kupují a prodávají stejný produkt.
  • Monopolistický trh je takový, kde je velké množství kupujících, ale jen velmi málo prodejců. Hráči na těchto typech trhů prodávají zboží, které se navzájem liší, a proto si mohou účtovat různé ceny.

  • Monopolistická konkurence popisuje nedokonalou strukturu trhu, která je zcela v protikladu k dokonalé konkurenci.

  • Dokonalá konkurence vysvětluje ekonomickou teorii trhu, která ve skutečnosti neexistuje.