Herniovaný vs. vypouklý disk
  

Poruchy páteře jsou běžnější v současné lékařské praxi. Dva termíny herniovaný disk a vypouklý disk mohou znít stejně, protože konečné výsledky jsou trochu podobné, ale proces onemocnění je odlišný. Tento článek poukazuje na rozdíly mezi těmito dvěma pojmy, které by byly užitečné pro lepší porozumění.

Herniated Disc

Když se disk degeneruje, může stárnoucí jádro pulposus, což je měkčí střední část disku, může prasknout okolním vnějším prstencem zvaným fibróza prstence. Tato neobvyklá ruptura jádra pulposus se nazývá herniace disku.

Herniace disku se může vyskytnout kdekoli podél páteře, ale nejčastějším umístěním je dolní bederní oblast na úrovni mezi čtvrtým a pátým bederním obratlem.

Klinicky se u pacienta může projevit bolest zad, která je doprovázena elektrickým šokem, jako je bolest, mravenčení a necitlivost, slabost svalů, problémy s močovým měchýřem a střevami v závislosti na místě herniace.

Obvykle je diagnóza stanovena klinicky a MRI bude nápomocná při potvrzení diagnózy.

Řízení pacienta závisí na závažnosti symptomů, které se u pacienta vyskytují, na nálezech fyzického vyšetření a na výsledcích vyšetření.

Vypouklý disk

V tomto stavu zůstává jádro pulposus obsaženo v mezikruží fibrózy a není otevřeno. Disk může vyčnívat do míchy bez otevření a může být předchůdcem herniace. Disk zůstane neporušený, s výjimkou malého výčnělku.

Příčiny se liší, včetně traumatu, genetické slabosti ve stěně disku a toxinů.

Klinicky může pacient trpět intenzivní bolestí v případě, že jsou stlačeny nervy páteře umístěné přímo za míchy. Další příznaky se mohou lišit v závislosti na umístění léze. Vypouklé disky v krční páteři mohou způsobit bolest krku, bolesti hlavy, bolesti rukou, slabost a znecitlivění. V oblasti hrudníku může pacient vykazovat bolest horní části zad vyzařující přes hrudní stěnu, potíže s dýcháním a bušení srdce. V bederní oblasti si může pacient stěžovat na bolesti zad, střev a močového měchýře, jakož i na sexuální dysfunkce. Pokud je ovlivněn tón močového měchýře a análního svěrače, stává se to neurologická nouzová situace.

Management zahrnuje analgetika, svalové relaxancia, masážní terapii, fyzioterapii a ve vážných případech lze zvážit chirurgické možnosti.